Vores profil

Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard er en selvejende kombineret institution, som er tilknyttet LDD (Landsforeningen Danske Daginstitutioner).

Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre.

Vi vil gerne kendes på at:

  • Udvikle børnenes læring og sociale kompetencer.
  • Børnene i stor udstrækning selv kan vælge, hvad de vil lave, hvilke aktiviteter/lege, de har lyst til at gå i gang med. Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv og til deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme.  Vi stiller også krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige vil børnene kunne honorere dem, "vokse" - og dermed få selvtillid. 

Bevægelse

Vi lægger vægt på at børnene er fysisk aktive i deres dagligdag og via vores nærmiljø og legeplads styrker vi deres fysiske og motoriske færdigheder.

Normering

Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard har en maxkapacitet på 42 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn.

Økonomi

Vi gik ud med et overskud i 2020 på 414.000 kr., som vi har overført til 2021.