Praktikbeskrivelse

I Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard har vi studerende fra pædagogseminariet, men også PAU elever fra Randers Social & Sundhedsskole.

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

  • Laila  - pædagog i vuggestuen
  • Majda  - pædagog i børnehaven(Rød stue)
  • Virginia(Kim) - pædagog i børnehaven(Gul stue)

Her kan du se praktikbeskrivelsen til pædagogstuderende.

Kontaktperson for praktik i PAU Uddannelsen:

  • Virginia(Kim) - pædagog i børnehaven(Gul stue)
  • Suzanne - PAU i børnehaven(Rød stue) 

Praktikbeskrivelse for PAU elever.