Faste lukkedage

Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard har faste lukkedage i løbet af året, men for de børn, som har behov for pasning, etableres der pasning i samarbejde med Helsted Børnehus.

Randers Kommune har besluttet at der er lukket følgende dage i daginstitutionerne:

  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 - 30
  • Perioden mellem jul og nytår inkl. juleaftensdag og nytårsaftensdag

For de børn, som pga. forældrenes arbejde har et absolut behov for pasning, etableres der pasning i samarbejde med Helsted Børnehus. Det ene år er vi i Helsted Børnehus året efter er vi hos os. Vi er skiftevis hos hinanden et år ad gangen.

Der tilbydes ikke pasning juleaftensdag d. 24 december.