ICDP

I Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard arbejder vi ud fra ICDP (International Child Development Programme) som er en ressource og relationsorienteret tilgang til børnene, med anerkendelse af det enkelte barn.

I ICDP arbejder man ud fra 8 samspilstemaer, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barn. Der arbejdes med den følelsesmæssige del, som er de første fire temaer og læringsdelen, som er de sidste fire. 

Børn er unikke og alle børn er værdifulde som de er. Ethvert barn har ressourcer - nogle områder det mestrer bedre end andre. Disse kan vi bruge til at styrke udviklingen på de områder, hvor barnet muligvis har nogle udfordringer. På denne måde styrkes barnets selvværd og selvbillede positivt.

Vi tror på, at børn udvikler sig bedst i anerkendende relationer med nærværende voksne og vi er opmærksomme på, at det er de voksnes ansvar at skabe en positiv og meningsfuld relation med barnet. Vi oplever, at den positive relation styrker barnets læring og udvikling.

De 8 temaer for godt samspil

Tema 1: Vis positive følelser - vis du er glad for barnet.

Tema 2: Juster dig efter barnet og følg dets initiativ.

Tema 3: Tal med barnet, om det som optager det og prøv at få gang i en følelsesmæssig samtale.

Tema 4: Ros barnet for det, som det magter, og anerkend barnet for at være den det er.

Tema 5: Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, så I har fælles oplevelse af omverdenen.

Tema 6: Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at tale om den og ved at vise følelser og entusiasme.

Tema 7: Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet.

Tema 8: Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser på en positiv måde, ved at lede det, vise positive alternativer og planlægge sammen.