Turdage

Børn har et højt aktivitetsniveau og udfordres fysisk i naturen, derved øges styrke samt udholdenhed, og de bliver mere modstandsdygtige overfor sygdom.

Der tegnes med kridt på fliserne

Naturen inviterer til fordybelse, er beroligende og inspirerer til aktiviteter, hvilket er med til, at sænke børnenes stressniveau.

I vores nærmiljø ligger Vestparken og Skovbrynet, som vi benytter til kortere ture. Vi tager dog oftest på længere ture til Fladbro, grusgraven i Tebbestrup, Månedalen i Vorup, Naturcenter Randers eller aktivitetsbanen i Romalt bakker.

Vi ønsker, at lære børnene glæden ved at være ude, uanset vejret og vægter vores turdage meget højt. Udelivet giver børnene mulighed for at undres, iagttage og fordybe sig i årstidernes skiften og de forandringer, der sker i naturen. Sanseindtrykkene i naturen er stærke og varierede og de styrker børns opmærksomhed og byder på alsidige oplevelser samt læring. I naturen er terrænet ujævnt og udfordrende, hvilket styrker balanceevnen, koordinationen og grovmotorikken. Naturens kuperede terræn er et godt supplement til vores flade legeplads.

På turdagene dannes nye relationer børnene imellem, da de oplever sider af hinanden, der ikke kommer så tydeligt til udtryk i institutionen. Nogle børn oplever, at lige netop det, som de er allerbedst til, kommer til udtryk i naturen. Dette giver positive oplevelser og styrker deres selvtillid.

Gennem vores turdage giver vi endvidere børnene kendskab til den omkringliggende natur og de muligheder byen tilbyder.