Dagsrytmer

En typisk dag i børnehaven har en rutinemæssig rytme, som gør det hele genkendeligt og overskueligt for børnene. Børnene kender sjældent klokken, men dagsrytmen kender de.

Daglige rutiner i børnehaven

Daglige rutiner er med til at skabe tryghed hos barnet. Vores dag er i det store og hele tilrettelagt som skrevet nedenfor.

Vi ligger vægt på, at det er rart at blive modtaget i børnehaven og at barn og forældre føler sig imødekommet og velkomne.

For at det kan blive så god en dag som muligt for jeres barn, er det vigtig for os at vide, om det har sovet godt eller dårligt, er kommet sent i seng eller om der er andre atypiske ting, der kan påvirke barnet i løbet af dagen.

Husk altid at sige farvel til jeres barn, selv om det kan være svært, både for barnet og jer. Det er naturligt, at barnet i perioder er ked af at skulle afleveres. Det er sørgeligt at skilles fra sin far og mor. Vi forstår jeres barns følelser og forsøger altid på bedst mulig måde at hjælpe og trøste barnet. Det er aldrig rart at skulle gå fra et grædende barn, derfor er I altid velkomne til at ringe og høre, hvordan barnet har det.

Børnene møder efter behov inden for vores åbningstid.

Morgenmad

 • Har barnet behov for at spise morgenmad i børnehaven, gøres dette under hyggelige forhold i tidsrummet fra kl. 6.30-7.15
 • De børn, som er kommet, er sammen indtil kl. 8.00

Formiddag

 • 8.00 er der mødt personale ind fra hver stue og vi går hver til sit
 • 9.00 spiser vi formiddagsmad
 • I løbet af formiddagen leger børnene inde/ude eller afvikler div. aktiviteter såsom samling. Vores aktiviteter er planlagt ud fra b.la. stuernes aktivitetskalender

Middagsmad

 • Børnene spiser i tidsrummet kl. 11.00-12.00.
 • Hver stue har deres rutiner i forbindelse med middagsmaden. Det være sig vaske hænder, dække rullebord osv.

Eftermiddag

 • Efter frokostmåltidet leger børnene inde/ude.
 • 14.00 spiser vi eftermiddagsmad og bagefter leger børnene videre
 • I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre
 • 16.00 samles alle husets børn indtil lukketid

Når vi sætter disse aktiviteter i gang, er det ud fra, hvad vi mener, børnene har behov for på dette tidspunkt. Børnene deltager ud fra deres udvikling og motivation. Vi mener samtidig, at det skal være lystbetonet og sanseskærpende. Det er samværet børnene imellem og ikke mindst voksenkontakten, der bliver lagt vægt på. Det er vigtigt, at den voksne er lyttende, nærværende og deltagende i det, som børnene viser interesse for. 

Hvis dit barn kommer ind i en periode, hvor det ikke vil med hjem, (den kommer for de fleste), er det kun et tegn på at jeg lige leger så godt. Du kan afhjælpe situationen ved, at du bestemmer, at nu går I hjem. ”Mærk dig selv” inden du går ind på stuen, om det er i dag du har god tid og lyst til at blive lidt, eller du vil hjem straks. Handl derefter. Husk at sige farvel! Det er vigtigt for os at vide, når I går hjem.