Dagsrytmer

En typisk dag i vuggestuen har en rutinemæssig rytme, som gør det hele genkendeligt og overskueligt for børnene. Børnene kender sjældent klokken, men dagsrytmen kender de.

Daglige rutiner i vuggestuen

Daglige rutiner er med til at skabe tryghed hos barnet. Vores dag er i det store og hele tilrettelagt som skrevet nedenfor.

Vi ligger vægt på, at det er rart at blive modtaget i vuggestuen og at barn og forældre føler sig imødekommet og velkomne.

For at det kan blive så god en dag som muligt for jeres barn, er det vigtig for os at vide, om det har sovet godt eller dårligt, er kommet sent i seng eller om der er andre atypiske ting, der kan påvirke barnet i løbet af dagen.

Husk altid at sige farvel til jeres barn, selv om det kan være svært, både for barnet og jer. Det er naturligt, at barnet i perioder er ked af at skulle afleveres. Det er sørgeligt at skilles fra sin far og mor. Vi forstår jeres barns følelser og forsøger altid på bedst mulig måde at hjælpe og trøste barnet. Det er aldrig rart at skulle gå fra et grædende barn, derfor er I altid velkomne til at ringe og høre, hvordan barnet har det.

Børnene møder efter behov inden for vores åbningstid.

Morgenmad

  • Har barnet behov for at spise morgenmad i institutionen, gøres dette under hyggelige forhold i alrummet i tidsrummet fra kl. 6.30-7.15
  • Vuggestuebørn og børnehavebørn er sammen til kl. 8.00

Formiddag

  • 8.00 er der mødt personale ind fra hver stue og vi går på stuerne og leger, lægger puslespil, læser, taler og hygger os sammen
  • 9.00 spiser vi formiddagsmad
  • 9.30-10.45 laver vi planlagte aktiviteter iflg. månedsplanen, synger, tegner, maler, læser, laver gymnastik, klipper/klistrer, hører lydbånd mm. eller taler sammen 

Middag

  • 11.00-12.00 spiser vi, børnene skiftes og lægges ud for at sove.(De helt små sover og spiser efter behov)

Eftermiddag

  • 14.00 er de fleste børn vågnet og spiser eftermiddagsmad.
  • Ca. 14.00-16.00 er der leg og aktiviteter inde eller ude.
  • I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre og fortælle lidt om hvordan dagen er gået
  • 16.00 samles alle husets børn indtil lukketid

Når vi sætter disse aktiviteter i gang, er det ud fra, hvad vi mener, børnene har behov for på dette tidspunkt. Børnene deltager ud fra deres udvikling og motivation. Vi mener samtidig, at det skal være lystbetonet og sanseskærpende. Det er samværet børnene imellem og ikke mindst voksenkontakten, der bliver lagt vægt på. Det er vigtigt, at den voksne er lyttende, nærværende og deltagende i det, som børnene viser interesse for. Når vi er ude, er vi dels på legepladsen, dels på små turdage om onsdagen, eksempelvis ned i byen eller hvad vi nu finder på. De små ture i nærmiljøet styrker motorikken. Børnene får mange oplevelser og får skærpet deres nysgerrighed. Igen er det vigtigt, at den voksne lever sig ind i, hvad der optager børnene på disse ture og giver tid til fordybelse. Dette er med til at give børnene tillid og tryghed til deres omverden.

Formiddagen er nu gået med forskellige aktiviteter og vi nærmer os frokosten. Inden vi spiser, vasker alle hænder på badeværelset. Derefter kommer børnene på skift med en voksen i køkkenet for at hente mad og dække rullebord. Børnene er med til disse ting for derigennem at udvikle selvværd og føle sig stolte over deres ansvar. Det er også spændende og lærerigt at lave det samme som den voksne.

Efter frokosten bliver børnene skiftet, vasket og kommer på toilettet. De hjælper selv med i den udstrækning, de kan. Vi bestræber os på, at dette foregår i en rolig atmosfære, hvor vi lægger vægt på hyggesnak med det enkelte barn.

Børnene puttes i barnevogne eller krybber i liggerummet. Vi tager individuelle hensyn til børnenes sove og spiserytmer. Derfor vil der sommetider være børn oppe i middagsstunden. Ofte er det de helt små, der er oppe. Af samme grund bruger vi middagsstunden til mere intenst samvær med dem.

Middagsstunden er også det tidspunkt, hvor det tidligt mødte personale går hjem og hvor det resterende personale holder frokostpause på skift.

Efterhånden som børnene vågner, kommer de ind på stuen. Nogle har brug for tid til rigtigt at vågne. De får så lov at sidde i fred og ro for sig selv eller på skødet af en voksen. Når de fleste af børnene er vågne, spiser vi eftermiddagsmad. Børnene bliver vasket og skiftet m.m.

Vi har ikke planlagte aktiviteter resten af dagen. Alt efter vejret leger vi ude eller inde.

Legen er en vigtig del af børnenes dag. Gennem legen får de mulighed for at eksperimentere og prøve sig selv af, lære deres egne og andres grænser at kende, og prøve at løse opståede konflikter selv, uden at den voksne altid griber ind. 

Legen er en meget betydningsfuld del af barnets udvikling og opdragelse.

Det er lige så vigtigt og naturligt for børn at lege, som det er for voksne at arbejde. Blot er der den forskel, at for os voksne er det målet for arbejdet, der betyder mest, mens det for børn er processen, der har betydning. Børnene drager en masse erfaringer gennem legen til brug for deres udvikling.

Når børnene leger efterligner de voksne og bruger dem som rollemodeller og lærer gennem legen de regler og normer, der gælder i de voksnes verden.

Den almindelige leg på stuen er et væsentligt led i den sociale udvikling. Hvis børn er ” ligemænd ”, forsøger vi at blande os så lidt som muligt i deres konflikter. Uoverensstemmelser og konflikter er meget integrerede i børns liv og rammer ikke så hårdt, som man skulle tro. Hvis den voksne hele tiden griber ind, fastholder man konflikten som en måde at være sammen på.

Børnene opfordres til at hjælpe hinanden, ligesom vi mener, at det er et vigtigt led i deres selvstændigheds-udvikling at gøre dem så selvhjulpne som muligt.

Når I henter jeres barn om eftermiddagen, er det rart for både jer og os, hvis I giver jer tid til en lille snak om, hvordan dagen er gået. Hvis dit barn kommer ind i en periode, hvor det ikke vil med hjem, (den kommer for de fleste), er det kun et tegn på den svære overgang fra vuggestuen til hjemmet. Du kan afhjælpe situationen ved, at du bestemmer, at nu går I hjem. ”Mærk dig selv” inden du går ind i vuggestuen, om det er i dag du har god tid og lyst til at blive lidt, eller du vil hjem straks. Handl derefter. Husk at sige farvel! Det er vigtigt for os at vide, når I går hjem.