Udviklingsplan

Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune er lavet på foranledning af beslutning i Børn og Skoleudvalget. Udviklingsplanen skal bl.a. indgå i grundlaget for byrådets prioriteringer.

Udviklingsplanen skal bl.a. indgå i grundlaget for byrådets prioriteringer.

Det er målet at der med denne rapport gives et billede af hvordan institutionsområdet kan sikres en bygningsmasse der både er pædagogisk og kapacitetsmæssigt fremtidssikret.

Udviklingsplanen omfatter en gennemgang af samtlige daginstitutioner i Randers Kommune.

Institutionerne er gennemgået sammen med en ledelsesrepræsentant fra institutionen.

For hver institution er udarbejdet en beskrivelse af institutionens indretning og bygningsmæssige karakter, en beskrivelse af institutionens bygningsmæssige udfordringer og forslag til hvordan udfordringerne kan løses.

I hovedrapporten præsenteres den samlede udviklingsplan.

Der sættes her fokus på de temaer, der i forbindelse med institutionsgennemgangen har vist sig at være af en mere generel karakter.

I hovedrapporten præsenteres ligeledes de økonomiske konsekvenser forbundet med forslagene stillet i forbindelse med de enkelte institutioner.