Tværfagligt samarbejde

Forvaltning og daginstitutioner ser mere sig selv som samarbejdspartnere end som modstandere.

Samarbejdet er afgørende for at skabe pædagogisk udvikling der giver mening. Men det stiller krav til begge parter om indsigt i hinandens ansvarsområder og opgaver.

Vi har tværfaglig gruppemøde cirka hver anden måned. I mødet deltager en psykolog, en sundhedsplejerske, en talepædagog, en socialrådgiver, vores vejledningspædagog, en pædagog fra barnets stue, en fra ledelsen og derudover bliver barnets forældre altid tilbudt at deltage i samtalen.